OM FORENINGEN

Venskabsforeningen blev stiftet i 2015, af en gruppe pårørende til borgere med handicap, i Center Captum.. 

 

Captum er en del af CSBB, som står for "Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse". 

Captum består af en række dagtilbud, hvor borgere med handicap og udviklingshæmning, tilbydes lærings- og akademiforløb, beskæftigelse, og aktiviteter.

Det er foreningens mission, at opnå en højere grad af inklusion, for borgere med handicap i lokalsafundet. Det er vores opfattelse, at dét at føle et tilhørsforhold, og oplevelsen af at være en integreret del af omgivelserne, giver øget trivsel og livkvalitet.

 

Venner af Captum skaber sociale projekter og arrangementer, med udgangspunkt i samskabelse - særligt med henblik på lokalmiljøet.  

 

Til dette er Venner af Captum særligt aktive, i forhold til søgning af fonde og sponsorater, samtidig med at der rekruteres frivillige, som kan støtte op, og være med til at løfte opgaven.

 

Venner af Captum har opnået en 3 årig støtte, i henhold til  frivilligt socialt arbejde, gennem §18 puljen i lov om social service. Dette har muliggjort, at ansætte en projekt- og frivillighedskoordinator, til at støtte os i vores foreningsarbejde.

Vi er en forening der brænder for vores mission, og ønsker at gøre en forskel. 

BESTYRELSEN

Formand

Egon Pedersen

Næstformand

Steen Stavngaard

Kassér

Jørn Jensen

Øvrig Bestyrelse

Lene Andersen
Ingelise Nyrup
Vibeke Jessen
Maybrith Finne Bonde

Du kan læse foreningens Datapolitk her: