FRIVILLIGHED

Venner af Captum har i samarbejde med CSBB, etableret

et nyt innovativt og socialt frivillighedskoncept, som har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab.

 

Vi klæder borgerne på til mødet med frivilligheden gennem særligt tilrettelagt kursusforløb i Akademiet i Captum.

Efterfølgende tilbydes borgere med handicap mulighed for at blive en aktiv og værdifuld medspiller i civilsamfundet gennem frivilligt arbejde.

Du finder os her:

IT-Cafeen på Københavns 

Hovedbibliotek, Copenhell, Copenhagen Pride, Kulturhavn, Boldklubben Skjold, Special Olympics Festival, Ungdommens Folkemøde, 

Landsindsamlinger mm.

I ny kontekst

"Vi er aktive og værdifulde medspillere i samfundet."

Ansvar og medmenneskelighed er drivkraften

Hverdagsaktivisterne bidrager med udvikling af den enkelte såvel som fællesskabet igennem specialiserede og målrettede kursusforløb samt aktiv frivillig indsats. 
Vi drømmer og arbejder for et alsidigt samfund med plads til forskelligheder. Et samfund som ser styrker og ressourcer i alle mennesker, hvor alle kan bidrage til-  og drage nytte af fællesskabet.

Mangfoldighed skaber resultater

Hverdagsaktivisterne består af en gruppe borgere med fysisk/psykisk handicap samt frivillige støttepersoner - som på lige vis ønsker at yde en frivillig indsats i samfundet. Sammen samles Hverdagsaktivisterne om den gode sag og yder i fællesskab en aktiv indsats. Hverdagsaktivisterne vil ud og være synlige i samfundet, og vise at de kan bidrage og være med til at gøre en forskel!