DET MARITIME AKADEMI

TILBYDER FAGLIGT UDDANNELSESFORLØB

EFTERUDDANNELSE AF VOKSNE BORGERE MED HANDICAP

Specialrettet undervisning der virker

Organisationen "Captum" og Venskabsforeningen "Venner af Captum" er gået sammen, og har via puljemidler fra Socialstyrelsen oprettetret forskningsprojekt, kaldet "Det Maritime Akademi".

Et projekt der henvender sig til de borgere med handicap, som ikke har mulighed for ledsagerordning.

MED NATUREN SOM RAMMESÆTNING

Det Maritime Akademi giver borgere med handicap, mulighed for at udvikle sig fagligt, såvel som opnå personlig kompetenceudvikling. Det er Akademiets ønske, at flytte borgerne ud af de institutionaliserende rammer, ud i naturen - og har derfor etablereret en "udeskole", hvor undervisningen primært finder sted i maritimt miljø.

Det Maritime Akademi arbejder, sideløbende med undervisningen, med forskellige metoder som kan skabe læringsprocesser der virker. Derfor afprøves forskellige undervisningsmetoder, og registreres hvorledes den største videns tilegnelse finder sted hos den enkelte, såvel som i fællesskabet. 

MARITIME OG SOCIALE LÆRINGSMÅL

Det Maritime Akademi tilbyder borgere med handicap, undervisning inden for fiskeri, sejlads og miljø, med naturen som rammesætning for forløbet. Undervisning i at leve i og med naturen, og at turde lade det komme tæt på sig.  Eleverne skal lære at lave sund mad, med fisk som hovedingrediens, opnå forståelse for fiskeri, partering, førstehjælp, livet under havoverfladen, knob, natur og forurening, og samarbejde. 

Gennem Limo-appen, Borgertilfredsheds undersøgelsen "Vis mig din stemme", Easy Research spørgeskemaer, visuelle mål og delmål for hvert enkelt elev, arbejdes der aktivt på at motivere og engagere hvert enkelt elev. 

ET FYSISK AKTIVT KURUSFORLØB

18 elever med handicap har fisket fra både kaj/mole, fiskekutter, og sø. Vi har været på maritime museer, og studieture både til Gerlev og Helsingør. Vi har haft undervisning i førstehjælp, playbuilding, samt madlavning med de fisk som vi  selv har fanget. Vi har været i svømmehallen og afprøve vores flydende overlevelsesdragter, vi øver i dét at klargøre sin egen fiskestang fra start til slut, binde knob, viden om sikkerhed, og meget meget mere. Vi arbejder med rotationsundervisning, hvor eleverne går fra post til post, og modtager undervisning i forskellige maritime og sociale læringsmål. 

Vi har løbende lavet empiriske undersøgelser, og her efter vores midtvejsevaluering kan vi allerede nu konkludere, at der er sket massiv læring. Både på de maritime læringsmål som vi har stillet, men ligeledes på de sociale færdigheder og trivsel. 

Det Maritime Akademi startede op i september 2017, hvor målet med projektet er, at give borgere med handicap mulighed for, at opnå et efteruddannelses forløb på lige fod med almindelige danskere. Borgerne har med dette projekt mulighed for, at opnå nye livsmuligheder i forhold til personlig udvikling og beskæftigelsesmuligheder.   

Fremadrettet satser Akademiet i Sundby Væksthus på, at udvide kursusforløbene, og tilbyde borgere med handicap fra hele landet, specialrettede efteruddannelser, på baggrund af forskningsbaserede pilotprojekter, som sikrer de mest effektive undervisningsmetoder til borgere med handicap. Metoder hvorpå vi kan sikre flere borgere med handicap i beskæftigelse og arbejde, som et led til inklusion i civilsamfundet.