Vi skaber succesoplevelser 

Vores mission er, at skabe innovative projekter som har til hensigt at fremelske personlig udvikling og aktivt medborgerskab.

Vi arbejder målrettet med frivillighed for at fremme inklusion af borgere med handicap i civilsamfundet.

HVERDAGS

AKTIVISTERNE

FORDI INGEN KAN ALT... MEN ALLE KAN NOGET!

Kontakt os

VENNER AF CAPTUM

​​Kontakt os:

24 79 19 64