VI SKABER SUCCESOPLEVELSER

For borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelser

 

Vores mission er, at skabe innovative projekter som har til hensigt at fremelske personlig udvikling og aktivt medborgerskab.

Vi arbejder målrettet med frivillighed for at fremme inklusion af borgere med handicap i civilsamfundet.

​Venskabsforeningen drømmer og arbejder for et alsidigt samfund med plads til forskelligheder. Et samfund som ser styrker og ressourcer i alle mennesker, hvor alle kan bidrage til- og drage nytte af fællesskabet.

Vi samarbejder med organisationer, ngo, foreninger og virksomheder. 

HVERDAGS

AKTIVISTERNE

FORDI INGEN KAN ALT... MEN ALLE KAN NOGET!

Kontakt os

Navn: *

Email: *

Tlf:

Besked: *

Tak! Beskeden blev sendt.